Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Суспільство Релігія

Протестантські деномінації в Україні

Протестантство на українські землі прийшло у 30-40 роках ХVІ ст. Перша протестантська громада (анабаптистів) з'явилася на території Володимир-Волинського у 1536 році. У 40-х роках насамперед серед шляхти свою діяльність розпочинають лютерани, згодом кальвіністи та антитринітарії. У ХVІІ ст. протестантизм із Волині, Підляшшя, Холмщини і Галичини поширюється на Поділля, Київщину, Закарпаття. Протестантські громади в Україні розгортають широку видавничу, просвітницьку діяльність. Видавалися книги Святого Письма національними мовами, збірки проповідей і повчань. Тоді ж з'являються нові протестантські течі: меннонітство, баптизм, методизм. У XVIII-ХІХ ст. протестантизм охоплює насамперед нижчі прошарки суспільства та має пієтичний та соціально-утопічний характер. На території Російської імперії активно розвивається лютеранство, через зростання кількості іноземців, зокрема німців. ХХ ст. принесло пізньопротестанстькі течії. Основним центром поширення протестантизму стала Волинь. В радянський час більшість протестантських конфесій переслідувалися.

Протестантські церкви в сучасній Україні - надзвичайно неоднорідна група релігійних конфесій. Чимало з них відродилися або взагалі виникли вже після проголошення незалежності, великою мірою завдяки месіонерам з заходу. Серед таких, наприклад, Українська Лютеранська Церква, знищена в 1939 році радянським режимом. Інші церкви існували (іноді неофіційно) і в радянські часи. До таких належить Церква євангельських християн-баптистів  - одна з найбільших протестантських церков України, яка виникла в 1944 році. Третя група церков виникла вже самостійно на території України в середині 90-х - на початку 2000-их. Сюди слід віднести чимало нових харизматичних рухів.

До найчисельніших протестантських деномінацій належать лютерани, кальвіністи, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти та харизмати.

Корисні посилання

Сайт релігійно-інформаційної служби України, "Історія протестантизму в Україні" (В.Любащенко), сайт Української Лютеранської Церкви, сайт Євангельської Пресвітеріанської Церкви України, сайт Церкви Євангельських християн-баптистів, сайт Церкви християн віри Євангельської-п'ятидесятників, сайт Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, сайт Церкви Голгофи.