Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет (ВНМУ) засновано 1921 року. Його попередники — Вінницький фармацевтичний інститут (1921 р.), Вінницький філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930 р.), Вінницький вечірній виробничий медичний інститут (1932 р.), Вінницький медичний інститут (1934 р.).

Офіційна назва для документацій - Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пирогова.

Ректор університету - Мороз Василь Максимович, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АМН України, Герой України.

1960 року навчальному закладу надано ім'я Миколи Пирогова, 1984 року нагороджено орденом "Знак Пошани". 1994 року Вінницький медінститут атестовано і акредитовано за IV рівнем акредитації, надано статус університету. Національного статусу університет набув 2002 року. Того ж року його нагороджено почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України.

Форми підготовки - денна і заочна. Функціонують 6 факультетів: два медичних (№ 1 і № 2) - підготовка зі спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, медична психологія; стоматологічний - спеціальність стоматологія; фармацевтичний - спеціальності фармація і клінічна фармація; факультет післядипломної освіти здійснює різні форми післядипломної підготовки лікарів з 33 спеціальностей. На фармацевтичному факультеті організована заочна підготовка провізорів.

Університет також здійснює ліцензовану підготовку для вступу до вищих навчальних закладів громадян України (госпрозрахункові підготовчі курси - 500 осіб на рік); підготовку іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів (на підготовчому факультеті для іноземних громадян - 500 осіб на рік); підготовку в клінічній ординатурі - 1500 осіб на рік; в інтернатурі - 2000 осіб на рік та військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.

Обсяг набору на денну форму підготовки спеціалістів і магістрів з ліцензованих спеціальностей МОН України визначено в кількості 1740 осіб; заочна підготовка з спеціальності фармація ліцензована в кількості 350 осіб. Всього щороку різні форми підготовки в університеті здійснюють більше 7000 осіб.