Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Герб Університету
Герб Університету
Пам'ятки Університету, джерело: сайт ОНУ
Пам'ятки Університету, джерело: сайт ОНУ
Пам'ятки Університету, джерело: сайт ОНУ
Пам'ятки Університету, джерело: сайт ОНУ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (ОНУ) є одним із найстаріших університетів України, створений 1(13) травня 1865 року.

Багато яскравих сторінок вписали в історію України та університету всесвітньо відомі видатні вчені: І.Мечников - лауреат Нобелівської премії; фізіолог І.Сєченов - засновник вітчизняної фізіології; президент АН України, академік, мікробіолог Д.Заболотний; академік, ботанік В.Ліпський; біолог О.Ковалевський; академік Російської АН й АН СРСР історик й археолог Ф.Успенський; хімік Л.Писаржевський і багато інших. Троє із шести президентів Академії наук України працювали професорами ОНУ: академіки Д.Заболотний, В.Ліпський, О.Богомолець

Історія вищої освіти на півдні України почалася в 1865 році з установи Імператорського Новоросійського університету та подальший її розвиток нерозривно пов'язаний з діяльністю ОНУ. За видатні заслуги в підготовці фахівців в 1965 році ОНУ був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, а в 1978 році включений у перелік провідних університетів СРСР.

Навчальний процес в університеті забезпечують 4 інститути (інститут математики, економіки та механіки, інститут соціальних наук, інститут післядипломної освіти) і 10 факультетів, в ОНУ працюють 102 кафедри, магістратура, аспірантура і докторантура.

Міжнародне визнання ОНУ як одного з лідерів національної освітньої мережі підтверджується також тим, що майже 100 відомих університетів світу співпрацюють з університетом у рамках довгострокових угод, у тому числі по 5 проектам ТЕМРUS-ТАCІS, чисельним програмам INTAS, НОУ-ХАУ, СКОР та ін. 

В ОНУ працюють 28 відомих наукових шкіл. Щороку виконуються науково-дослідні роботи загальним обсягом близько 7 млн. грн. по держбюджетним і госпдоговірним темам. Наукові дослідження зусереджені у 30 наукових підрозділах, серед яких 4 науково-дослідних інститути, 11 науково-дослідних центрів, 14 науково-дослідних лабораторій.

НДІ Астрономічна обсерваторія ОНУ, заснована в 1871 році (з пунктами спостереження в Росії, Туркменістані, Азербайджані), - одна із найстаріших в Україні. Національним надбанням є третя у світі колекція знімків зоряного неба, отриманого протягом усього XX ст.

Науково-дослідний інститут фізики - перший науковий інститут фізичного профілю в Україні, створений в 1926 році. Відомий у світі центр в області запису оптичної інформації представляє Україну в Міжнародному комітеті з науковій фотографії. Роботи інституту відзначені державними преміями СРСР та України і премією Американського фотографічного товариства.

Інститут горіння й нетрадиційних технологій - єдиний в Україні інститут такого профілю, є базою Української секції Інституту горіння США й представляє Україну в Європейському консорціумі по наноматеріалам.

Наукова бібліотека - одна з найбільших і найстаріших наукових бібліотек України. Заснована в 1817 році бібліотека має фонд більше 3,6 мільйонів томів, серед яких унікальні стародавні видання XV-XVIII сторіч і близько 9000 найрідкісніших і коштовних книг. До унікальних відноситься перлина вітчизняного книгодрукування "Острозька біблія", видана в Острозі в 1581 році Іваном Федоровим і найстаріша в бібліотеці книга-інкунабула з геральдики Іоанна Андреа "Трактат про коріння", видана в Нюрнберзі в 1476 році.

Ботанічний сад - один із найстаріших і відомих в Україні наукових центрів збереження різноманіття світової флори, заснований в 1867 році. Ботсад має статус пам'ятника природи й постановою Кабінету Міністрів віднесений до природно-заповідного фонду України. Його фонди інтродуційованих рослин нараховують 3840 видів, форм, сортів і гібридів.

Гідробіологічна станція була заснована в 1902 році відомим зоологом П.Бучинським. У різні роки на станції працювали видатні біологи академіки Д.Третьяков, Ю.Зайцев й ін.

Петрографо-мінералогічний музей, заснований в 1865 році, є національним надбанням. Фонди музею становлять 12500 зразків із усього світу, серед яких унікальними по науковій цінності є колекція зразків рудних утворень, у тому числі залізо марганцевих конкрецій, із дна Світового океану. Найкоштовніші збори музею - колекція метеоритів, найбагатша в Україні і Європі.

Зоологічний музей, заснований на початку XIX століття, відноситься до найстаріших музеїв України. Наукові колекції нараховують більше 50000 одиниць зберігань й містять унікальні збори ще XIX ст. до яких відносяться: колекція комах професора-ентомолога Є.Балліона, що зібрана в минулому сторіччі; антропологічна колекція І.Мечникова; краніологічна колекція ссавців Причорномор'я та інші. До унікальних експонатів також відноситься повний змонтований кістяк 27-метрового синього кита.

Палеонтологічний музей, створений на основі колекції Рішельєвського ліцею, існує з 1873 року. Музей ставиться до 10 кращих музеїв світу, нараховує більш, ніж 40 тисяч експонатів. Багато колекцій є еталонами при вивченні фаун колишнього Причорномор'я. Палеонтологічний музей по складу викопних матеріалів не має аналогів в Україні, а значна кількість експонатів є унікальними. Національним надбанням також є підземний палеонтологічний заповідник у карстових печерах Одеси, що являє собою унікальне поховання в терасових відкладеннях більш, ніж 40 видів вимерлих тварин.

Корисні посилання

Офіційний сайт Університету