Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

СумДУ
СумДУ
СумДУ
СумДУ

Сумський державний університет

Свою історію Сумський державний університет відлічує з 1948 року, коли в місті Суми було створено навчально-консультаційний пункт Московського інституту металопромисловості (м. Москва).

Протягом 45 років його розвиток тривав як загальнотехнічного факультету Всесоюзного, а з часом Українського заочного політехнічного та Харківського політехнічного (ХПІ) інститутів. З 1966 року – як Сумської філії ХПІ з денною формою навчання. І вже з 1990 року із Сумського фізико-технологічного інституту відбулося становлення потужного вищого навчального закладу з широким спектром інженерно-технічних спеціальностей. Реалізуючи концепцію вищої освіти за зразком провідних університетів світу, у 1993 році Сумський фізико-технологічний інститут було перетворено в Сумський державний університет – університет класичного типу з розгалуженою структурою (базовий навчальний заклад, інститути, коледжі, технікуми).

У Сумському державному університеті навчається більше ніж 19 тис. осіб за різними формами навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 60 спеціальностей 40 напрямів 23 галузей знань. Здобувають освіту близько 1000 іноземних студентів із майже 60 країн світу. В університеті працюють більше ніж 80 докторів наук, професорів, 550 кандидатів наук, доцентів, діють докторантура, аспірантура за 30 спеціальностями, спецради із захисту дисертацій за 9 спеціальностями. У власному видавництві університету видається 10 фахових наукових журналів.

За останні 5 років обсяги наукових робіт за госпрозрахунковою тематикою та міжнародними грантами зросли майже у 20 разів.

Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка містить близько 2,5 млн примірників на паперових носіях, електронну бібліотеку, що має доступ до найвідоміших електронних інформаційних баз світового інформаційного простору. 

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів,  членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, Всесвітної організації охорони здоров’я, інших міжнародних організацій. На базі університету діють філія кафедри ЮНЕСКО з інформаційних технологій, ресурсний та навчальний центри MICROCOFT, CISCO, DELCAM, NETCRACKER, 1C, SIEMENS, Sun Microsystems та інші.

Офіційний сайт Університету.