Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - вищий навчальний заклад із довгою історією та визначними досягненнями. Розпочалося ж все із приватної ініціативи визначного вченого-історика Митрофана Довнар-Запольського, який домігся в 1906 році, щоб у Києві було засновано Київські вищі комерційні курси – приватний вищий навчальний заклад, що став другим в імперії і першим на українських теренах вузом економічного профілю. На момент заснування на Курси вступило 229 осіб та працювало 22 викладачі.

У 1908 році Київські вищі комерційні курси були реорганізовані на Київський комерційний інститут та отримали власне приміщення на Бібіковському бульварі №22/24 (нині – бул.Шевченка). Зросла також кількість студентів - до близько 1 тисячі, а професорсько-викладацький склад нараховував 34 особи.

Під час Першої світової війни Київський економічний інститут був евакуйований до Саратова, восени 1916 року інститутові вдалося повернутися до Києва. В цей час до інституту вступив О.Довженко: 28 липня 1917 року він подав заяву про вступ. Під час Визвольного руху 1917-1920 років один з випускників інституту (М.Ковалевський) був міністром УНР, а ще один випускник С.Остапенко на початку 1919 року очолював уряд Директорії УНР. Представників викладацького корпусу інституту запрошували (спочатку Центральна Рада, а потім і гетьманський уряд) як найкращих фахівців для розробки складових економічної політики. Частину своїх приміщень інститут надавав іншим новоствореним навчальним закладам і навіть заснованій восени 1918 року Українській Академії Наук

Після остаточного встановлення радянської влади в Україні інститут перейшов у державну власність та змінив свою назву – з 1920 по 1930 роки він називався Київський інститут народного господарства (з 1924 року – імені Є.Бош). У 1930 році інститут було розділено, згодом Київський інститут обміну та розподілу було ліквідовано, а Київський фінансово-економічний інститут у 1934 році переведено до Харкова, де він і перебував до 1941 року. Звільнення в серпні 1943 року Харкова поставило на порядок денний питання про відновлення Фінансово-економічного інституту. Відсутність належного приміщення у Харкові та постійне прагнення колективу інституту повернутися до Києва визначили долю вузу – здобувши підтримку ряду союзних та республіканських керівників – інститут отримав дозвіл на повернення до Києва і з 1944 року відновив роботу у рідному місті, отримавши назву Київський фінансово-економічний інститут.

У 1960 році Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР прийняло рішення про перейменування Київського фінансово-економічного інституту на Київський інститут народного господарства (у 1969 році йому було присвоєне ім’я Д.Коротченка).

З відродженням незалежності України Київський інститут народного господарства доклав чимало зусиль для оновлення системи та змісту економічної освіти, удосконалення підготовки спеціалістів для різних галузей господарського комплексу держави, а також створення відповідної наукової та навчальної літератури. Тож постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 року Київський інститут народного господарства було перейменовано на Київський державний економічний університет. А 27 лютого 1997 року Указом Президента України Київський державний економічний університет отримав статус національного.

У 2005 році Київському національному економічному університету було присвоєне ім’я визначного українського економіста, творця національної грошової одиниці України, будівника її банківської системи В.Гетьмана (який здобував економічну освіту в стінах вузу). 

На сучасному етапі структура Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана представлена дев’ятьма факультетами: економіки та управління, міжнародної економіки і менеджменту, юридичним, управління персоналом та маркетингу, обліково-економічним, економіки аграрно-промислового комплексу, фінансово-економічним, кредитно-економічним, інформаційних систем і технологій. Кількість студентів становить понад 38 тис. осіб.

Корисні посилання

Сайт Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана