Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Зоологічний музей
Зоологічний музей

Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи. Заснований він, як Кабінет натуральної історії, у 1784 році.

З приходом у Львівський університет професора Б.Дибовського, музей набув статусу Зоологічного. 25 лютого 1885 року наказом Ректора для створення музею для Кабінету виділяють додатково три зали і коридор. Таким чином, музей отримує у своє розпорядження п’ять залів, загальною площею 470 м2, які й до наших днів знайомлять студентів-біологів та численних відвідувачів з фауною всього світу.

Наукові колекції налічують понад 178 тис. експонатів, з яких близько 10 тис. формують експозицію. Фонди музею по праву презентують тваринний світ усіх континентів (за винятком Антарктиди) та всіх акваторій земної кулі.

У 2003 році довідкова інформація про Зоологічний музей була включена до 9-го видання Каталогу музеїв світу (Лейпциг, Німеччина) і з того часу, щорічно публікується у кожному наступному виданні. У тому ж році опис орнітологічної колекції нашого музею ввійшов до Огляду основних Європейських колекцій птахів (Aninventory of major European bird collections, 2003). Крім того, описи і фотографії камчатських колекцій Б.Дибовського, а також інформація про музей опубліковані у книзі Марії Дибовської "Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografiach, tеkstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego" (Warszawa, 2003).

Працівниками музею протягом всіх років велися та ведуться роботи з поповнення і систематизації фондів, у результаті чого колекції збагатилися більше ніж на 2 тис. експонатів.

18 липня 2005 року до реєстру об’єктів, що становлять національне надбання було внесено «Наукові фонди та музейну експозицію Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка».

Співробітники музею брали і беруть участь у науково-дослідній тематиці кафедри зоології. Зоологічний музей проводить екскурсії як для студентів та співробітників університету так і для відвідувачів міста. Експозиція та окремі експонати Музейної колекції використовуються у проведенні малих практикумів із зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія, екологія (1-5 курс). Крім того, всю Музейну експозицію використовують для проведення занять і тематичних екскурсій для школярів загальноосвітніх шкіл та різного роду навчальних закладів міста Львова і області. На базі музею учні Львова та області готуються до олімпіад з біології всіх рівнів.

Таким чином, на сьогодні в Зоологічному музеї зберігається типовий матеріал 61 виду тварин, що говорить про неабияку цінність його зборів. Із 6731 виду та підвидів хребетних тварин, які занесені до "червоного" списку Міжнародного союзу охорони природи (2000 рік), 152 види, або 2,3% представлені в колекціях музею. Стає очевидною цінність зібраних колекцій: географічне відображення зміни ареалів багатьох рідкісних видів тварин не лише в Україні, але й в інших куточках Землі; в музеї зібрані деякі зниклі види тварин, які вже неможливо побачити в природі; наявні експонати слугують документальним підтвердженням необхідності проведення активної природоохоронної роботи і є наочним матеріалом для навчального процесу студентів природничих спеціальностей.

Більше про колекції та проекти музею на сайті Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського Львівського національного університету імені Івана Франка.