Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Наука і освіта

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Історія Академії починається ще з XIX століття, коли 5 (17) листопада 1804 року за наказом імператора Олександра І створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 році його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. 

У 1920 році за рішенням Уряду України на базі юридичного факультету Харківського університету створено Інститут народного господарства. У своїй основі це був юридичний інститут, який готував юристів для роботи в державному й господарчому апаратах. У 1930-х роках його перейменували у Інститут радянського будівництва і права, а потім - на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права, у 1937 році його було перетворено у Харківський юридичний інститут. 

На початку незалежності Харківський юридичний інститут реорганізували в Українську державну юридичну академію. Указом Президента України Академії надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, а 4 листопада 1995 року – присвоєно ім’я Ярослава Мудрого. 

Академія має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечує 31 кафедра, де працюють понад 700 викладачів. Нині в Академії навчаються близько 20 тис. студентів. Навчальними структурними підрозділами є: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підвищення кваліфікації, 8 факультетів денної форми навчання, 2 факультети заочної форми навчання, вечірній факультет та відокремлені структурні підрозділи: Кримський юридичний інститут (м. Сімферополь), Полтавський факультет.

Академія підписала Велику хартію університетів (м. Болонья) і стала членом Європейської асоціації університетів.

Корисні посилання

Офіційний сайт Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.