Взяти участь у проекті
Енциклопедія
В
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 
Д
Донецький національний технічний університет
 
З
Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського
 
К
Києво-Могилянська академія, національний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
Київський політехнічний інститут, національний технічний університет України
Л
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівська політехніка, національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
М
Министерство освіти і науки України
 
Н
Наукове товариство ім. Шевченка
Національна академія наук України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
О
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
О
Острозька академія, національний університет
 
П
Педагогічний музей України
 
С
Сумський державний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Т
Таврійський Національний Університет імені В.І. Вернадського
 
Х
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харківський політехнічний інститут, національний технічний університет
Ч
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича