Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Постаті Наука і освіта

Потебня Олександр Опанасович (1835 - 1891)
Потебня Олександр Опанасович (1835 - 1891)

Потебня Олександр Опанасович (1835 - 1891)

Філолог.

Місце народження – с. Гаврилівка Роменського повіту Полтавської губернії (тепер с. Гришине Роменського району Сумської області).

Батько – український дворянин.

Вступив до Харківського університету з метою студіювання юрисдикції, потім перейшов на історично-філологічний факультет. З 1860 до 1865 року — розробка філософсько-психологічної теорії мови на базі критичного осмислення ідей В.Гумбольдта і Г.Штейнталя, психологічних досліджень І.Гербарта і Г.Лотце, а також представників класичної німецької філософії, зокрема І.Канта. З 1865 до 1891 року — наукова діяльність у сфері граматики і фонетики російської, української та інших слов’янських мов із застосуванням новітніх досягнень індоєвропеїстики. 1861 року захистив магістерську дисертацію «Про деякі символи в слов’янській народній поезії», 1862 року написав працю «Думка і мова». Обіймав посаду доцента кафедри слов’янського мовознавства. Автор праці «Із записок з російської граматики» (1874 р.) – докторська дисертація. З 1875 року О.О.Потебня стає професором кафедри російської мови і літератури, де й працює до кінця свого життя. Велику увагу приділяв вивченню психології словесно - художньої творчості — «З лекцій з теорії словесності», «Із записок з теорії словесності». Помер Олександр Опанасович 29 жовтня 1891 року, похований у Харкові. Його ім’я носить Інститут мовознавства АН України.