Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Географія Природа

Фото: leron.com.ua
Фото: leron.com.ua
Карта плодючості ґрунтів України
Карта плодючості ґрунтів України

Чорноземи

Чорноземи - ґрунти з високим вмістом гумусу зернистої або комкуватої структури, з наявністю карбонатів кальцію у нижніх шарах, з великим вмістом пилоподібних або глинистих часток, що відрізняються підвищеною вологоємкістю, клейкістю, пластичністю. Чорноземи переважають у ґрунтовому покриві України, займаючи 27,8 млн. га, з яких 22 млн. га - це орні землі.

Чорноземи мають добрі водно-повітряні властивості, відрізняються вмістом у ґрунтівному поглинаючому комплексі від 70 до 90% кальцію, нейтральною або майже нейтральною реакцією, підвищеною природною плодючістю, інтенсивною гуміфікацією і високим, біля 15%, вмістом у верхніх шарах гумусу.

Утворювалися чорноземи протягом багатьох тисячоліть під впливом сприятливого клімату, порід (леси), що утворють ґрунти і трав'янистою рослинності, що росте на цілинних землях. Чорноземи відрізняються від інших типів ґрунтів великим запасом гумусу, який забезпечує високий рівень потенційної плодючості, сприятливі для росту і розвитку рослин повітряний і водний режими, відмінну структуру ґрунту, оптимальний кислотно-лужний баланс, наявність багатої мікрофлори ґрунту, що постачає рослини поживними речовинами.

З часу використання чорноземів для сільськогосподарського вирощування рослин, з початку їх розорювання почався процес їхньої деградації. Втрата поживних речовин з врожаєм почала перевищувати їх потрапляння до ґрунту з органічними добривами, ґрунти віддавали поживні речовини рослинам за рахунок руйнування гумусу, його мінералізації. Плодючість ґрунтів зменшувалася, погіршувалися властивості ґрунтів.

Зникнення чорноземів - серйозна проблема для України. За прогнозами різних вчених, українська земля здатна нагодувати 300 млн. чоловік. Це можливо завдяки комплексу заходів, на першому місці серед яких - відновлення плодючості землі, оскільки за 100 років вона знизилася до 2%. Зараз побачити український чорнозем з 10-12% вмістом гумусу можна лише в Інституті ім. Л.Пастера у Парижі.

Для підвищення плодючості землі також велике значення має накопичення вологи і раціональне її використання, особливо у степових районах зони, де більшою мірою спостерігається дефіцит атмосферного зволоження. Для покращення водного режиму проводять зрошення чорноземів, створюють полезахисні лісові смуги. Особливу роль мають заходи для запобігання ерозії ґрунтів, забруднення їх пестицидами, засолення, можливого під час зрошення.