Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Географія

Підсніжники занесені до Червоної книги України
Підсніжники занесені до Червоної книги України
Бурий ведмідь занесений до Червоної книги України
Бурий ведмідь занесений до Червоної книги України
Джерелянка жовточерева, або кумка гірська, занесена до Червоної книги України, охороняється законом
Джерелянка жовточерева, або кумка гірська, занесена до Червоної книги України, охороняється законом

Червона книга України

Червона книга України - анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів рослин та тварин, а також видів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України і захищені законодавством. На підставі Червоної книги розробляються програми, спрямовані на охорону флори і фауни, їх відтворення і раціональне використання.

Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування тощо покладається на Кабінет Міністрів України, Верховну Раду, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та інші органи.

Перша Червона книга України була видана у 1980 році під назвою "Червона Книга Української РСР". Вона містила опис 85 видів тварин: 29 - ссавців, 28 - птахів, 6 - плазунів, 4 - земноводних, 18 - комах і 151 вид вищих рослин.

Після набуття Україною незалежності у видавництві "Українська енциклопедія" було випущене друге видання Червоної книги України: в 1994 році - том "Тваринний світ" (наклад - 2400 примірників), в 1996 році - том "Рослинний світ" (наклад - 5000 примірників). Друге видання нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу. У 2009 році вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено вже 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів.

Корисні посилання

Офіційний сайт.