Взяти участь у проекті
Енциклопедія

Вибрана стаття

Чорноземи

Чорноземи - ґрунти з високим вмістом гумусу зернистої або комкуватої структури, з наявністю карбонатів кальцію у нижніх шарах, з великим вмістом пилоподібних або глинистих часток, що відрізняються підвищеною вологоємкістю, клейкістю, пластичністю. Чорноземи переважають у ґрунтовому покриві України, займаючи 27,8 млн. га, з яких 22 млн. га - це орні землі. Чорноземи мають добрі водно-повітряні властивості, відрізняються вмістом у ґрунтівному поглинаючому комплексі від 70 до 90% кальцію, нейтральною або майже нейтральною реакцією, підвищеною природною плодючістю, інтенсивною гуміфікацією і високим, біля 15%, вмістом у верхніх шарах гумусу. Утворювалися чорноземи протягом багатьох тисячоліть під впливом сприятливого клімату, порід (леси), що утворють ґрунти і трав'янистою рослинності, що росте на цілинних землях. Чорноземи відрізняються від інших типів ґрунтів великим запасом гумусу, який забезпечує високий рівень потенційної плодючості, сприятливі для росту і розвитку рослин повітряний і водний режими, відмінну…